655

Barcha soʻzlar

517

Bugun tarjima qilindi

143

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Vulkanizatsiya
 • Ўзбек тилида

  Вулканизация

  • 1 хом каучук ёки пластикни фойдали кўринишга келтириш учун юқори ҳарорат остида қайта ишлашга асосланган технологик жараён
  Намуналар
  • 1 полимерни вулканизациялаш
  • 2 ҳаво муҳитида вулканизациялаш
  • 3 қайноқ сувда вулканизациялаш
  • 4 буғ муҳитида вулканизациялаш
  • 5 кучли буғ билан
  • 6 маҳаллий вулканизациялаш
  • 7 радиацион вулканизация
  • 8 прессда вулканизациялаш
  • 9 муддатдан аввалги вулканизация
  • 10 пероксидли вулканизация
  • 11 очиқ турдаги вулканизация
  • 12 олтингугуртсиз вулканизация
  • 13 тезкор вулканизация
  • 14 газлар орқали вулканизациялаш
  • 15 узлуксиз вулканизация
  • 16 автоклавда вулканизациялаш
  • 17 кислотали муҳитда вулканизациялаш
  • 18 қайноқ ҳаво ва буғ аралашмаси билан вулканизациялаш
  • 19 вулканизацияни тезлатиш (тезлаткич)
  • 20 вулканизация камераси
  • 21 юқори частотали токлар билан вулканизациялаш
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Олтингугурт - сариқ элемент
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Vulkanizatsiya

  • 1 xom kauchuk yoki plastikni foydali ko‘rinishga keltirish uchun yuqori harorat ostida qayta ishlashga asoslangan texnologik jarayon
  Namunalar
  • 1 polimerni vulkanizatsiyalash
  • 2 havo muhitida vulkanizatsiyalash
  • 3 qaynoq suvda vulkanizatsiyalash
  • 4 bug‘ muhitida vulkanizatsiyalash
  • 5 vulkanizatsiyalash
  • 6 mahalliy vulkanizatsiyalash
  • 7 radiatsion vulkanizatsiya
  • 8 pressda vulkanizatsiyalash
  • 9 muddatdan avvalgi vulkanizatsiya
  • 10 peroksidli vulkanizatsiya
  • 11 ochiq turdagi vulkanizatsiya
  • 12 oltingugurtsiz vulkanizatsiya
  • 13 tezkor vulkanizatsiya
  • 14 gazlar orqali vulkanizatsiyalash
  • 15 uzluksiz vulkanizatsiya
  • 16 avtoklavda vulkanizatsiyalash
  • 17 kislotali muhitda vulkanizatsiyalash
  • 18 qaynoq havo va bug‘ aralashmasi bilan vulkanizatsiyalash
  • 19 vulkanizatsiyani tezlatish (tezlatkich)
  • 20 vulkanizatsiya kamerasi
  • 21 yuqori chastotali toklar bilan vulkanizatsiyalash
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Oltingugurt - sariq element
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Вулканизация

  • 1 the process of treating crude or synthetic rubber or similar plastic material chemically to give it useful properties (such as elasticity, strength, and stability)
  Namunalar
  • 1 вулканизация полимера
  • 2 вулканизация в воздушной среде
  • 3 вулканизация в горячей воде
  • 4 вулканизация в паровой среде
  • 5 вулканизация острым паром
  • 6 местная вулканизация
  • 7 радиационная вулканизация
  • 8 вулканизация в прессе
  • 9 преждевременная вулканизация
  • 10 перекисная вулканизация
  • 11 вулканизация в открытом виде
  • 12 бессерная вулканизация
  • 13 скоростная вулканизация
  • 14 вулканизация газами
  • 15 непрерывная вулканизация
  • 16 вулканизация в автоклаве
  • 17 вулканизация в кислотной среде
  • 18 паровоздушная вулканизация
  • 19 ускоритель вулканизации
  • 20 вулканизационная камера
  • 21 вулканизация токами высокой частоты
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Vulcanization

  • 1 Технологический процесс обработки при повышенной температуре сырого каучука для превращения его в резину.
  Namunalar
  • 1 polymer vulcanization
  • 2 vulcanization in air
  • 3 vulcanization in a hot water
  • 4 vulcanization in steam
  • 5 steam vulcanization
  • 6 spot vulcanization
  • 7 radiation vulcanization
  • 8 press vulcanization
  • 9 premature vulcanization
  • 10 peroxide vulcanization
  • 11 open vulcanization
  • 12 nonsulphur vulcanization
  • 13 high-speed vulcanization
  • 14 gas vulcanization
  • 15 continuous vulcanization
  • 16 autoclave vulcanization
  • 17 acid vulcanization
  • 18 hot-air steam vulcanization
  • 19 vulcanization acceleration
  • 20 vulcanization chamber
  • 21 high-frequency vulcanization
  Tavsiya etilgan manbalar