691

Barcha soʻzlar

1439

Bugun tarjima qilindi

212

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Spektrometr
 • Ўзбек тилида

  Спектрометр

  • 1 оптик спектр нурланишларини фотоэлектрик қайд этиш орқали ўлчаш ва таҳлил қилиш асбоби
  Намуналар
  • 1 рентгеноспектрометр
  • 2 дифракциясиз спектрометр
  • 3 спектрометрик канал
  • 4 сканерловчи спектрометр
  • 5 эмиссион спектрометр
  • 6 автоматик спектрометр
  • 7 альфа-спектрометр
  • 8 темирсиз спекторметр
  • 9 вакуум спектрометр
  • 10 юқори частотали спектрометр
  • 11 гамма-спектрометр
  • 12 дисперсион спектрометр
  • 13 инфрақизил спектрометр
  • 14 ион спектрометр
  • 15 яримўтказгичли спектрометр
  • 16 спектрометрнинг ёруғлик кучи
  • 17 юқори кўрсаткичли спектрометр
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Spektrometr

  • 1 optik spektr nurlanishlarini fotoelektrik qayd etish orqali o‘lchash va tahlil qilish asbobi
  Namunalar
  • 1 rentgenospektrometr
  • 2 difraksiyasiz spektrometr
  • 3 spektrometrik kanal
  • 4 skanerlovchi spektrometr
  • 5 emission spektrometr
  • 6 avtomatik spektrometr
  • 7 alfa-spektrometr
  • 8 temirsiz spektormetr
  • 9 vakuum spektrometr
  • 10 yuqori chastotali spektrometr
  • 11 gamma-spektrometr
  • 12 dispersion spektrometr
  • 13 infraqizil spektrometr
  • 14 ion spektrometr
  • 15 yarimo‘tkazgichli spektrometr
  • 16 spektrometrning yorug‘lik kuchi
  • 17 yuqori ko‘rsatkichli spektrometr
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Спектрометр

  • 1 оптический прибор для измерения оптических спектров с помощью фотоэлектрических приемников излучения
  Namunalar
  • 1 рентгеноспектрометр
  • 2 бездифракционный спектрометр
  • 3 спектрометрический канал
  • 4 сканирующий спектрометр
  • 5 эмиссионный спектрометр
  • 6 автоматический спектрометр
  • 7 альфа-спектрометр
  • 8 безжелезный спектрометр
  • 9 вакуумный спектрометр
  • 10 высокочастотный спектрометр
  • 11 гамма-спектрометр
  • 12 дисперсионный спектрометр
  • 13 ИК-спектрометр
  • 14 ионный спектрометр
  • 15 полупроводниковый спектрометр
  • 16 светосила спектрометра
  • 17 спектрометр высокого разрешения
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Spectrometer

  • 1 an apparatus used for recording and measuring spectra, especially as a method of analysis
  Namunalar
  • 1 X-ray spectrometer
  • 2 nondiffraction spectrometer
  • 3 spectrometer channel
  • 4 sequential spectrometer
  • 5 emission spectrometer
  • 6 automatic spectrometer
  • 7 alpha spectrometer, alpha-ray spectrometer
  • 8 iron-free spectrometer
  • 9 vacuum spectrometer
  • 10 radio-frequency spectrometer
  • 11 gamma-ray spectrometer
  • 12 dispersion spectrometer
  • 13 infrared spectrometer
  • 14 ion spectrometer
  • 15 semiconductor spectrometer
  • 16 spectrometer luminosity
  • 17 high-resolution spectrometer
  Tavsiya etilgan manbalar