691

Barcha soʻzlar

1183

Bugun tarjima qilindi

166

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Kolchedan
 • Ўзбек тилида

  Колчедан

  • 1 Металларнинг олтингугурт билан бирикмасидан таркиб топган минералларнинг умумий номи. Асосан темир , никель ва мис колчеданлари фарқланади
  Намуналар
  • 1 майдаланган колчедан
  • 2 олтингугурт колчедани
  • 3 чангсимон колчедан
  • 4 никель колчедани
  • 5 мис колчедани
  • 6 флотацион колчедан
  • 7 темир колчедани
  • 8 магнит колчедани (магнитланувчи колчедан)
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Kolchedan

  • 1 Metallarning oltingugurt bilan birikmasidan tarkib topgan minerallarning umumiy nomi. Asosan temir nikel va mis kolchedanlari farqlanadi
  Namunalar
  • 1 maydalangan kolchedan
  • 2 oltingugurt kolchedani
  • 3 changsimon kolchedan
  • 4 nikel kolchedani
  • 5 mis kolchedani
  • 6 flotatsion kolchedan
  • 7 temir kolchedani
  • 8 magnit kolchedani (magnitlanuvchi kolchedan)
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Колчедан

  • 1 Общее название минералов, представляющих собой преимущественно сернистые соединения металлов из группы железа , никеля, меди и др
  Namunalar
  • 1 колчедан измельчённый
  • 2 серный колчедан
  • 3 колчедан пылевидный
  • 4 никелевый колчедан
  • 5 медный колчедан
  • 6 флотационный колчедан
  • 7 железный колчедан
  • 8 магнитный колчедан
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Pyrites

  • 1 a shiny yellow mineral consisting of iron disulphide and typically occurring as intersecting cubic crystals
  Namunalar
  • 1 crushed pyrites
  • 2 iron pyrites
  • 3 pulverized pyrites
  • 4 nickel glance
  • 5 copper pyrite
  • 6 flotation pyrite
  • 7 iron pyrite
  • 8 magnetic pyrite
  Tavsiya etilgan manbalar