595

Barcha soʻzlar

3511

Bugun tarjima qilindi

107

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Eroziya
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Эрозия

  • 1 металл сиртининг механик таъсирлар, масалан зарбалар, ишқаланишлар ва хо казолар туфайли ёки электр заряди таъсири туфайли едирилиши
  Намуналар
  • 1 юқори ҳароратли эрозия
  • 2 кавитацион эрозия
  • 3 электр токи таъсиридаги эрозия (электр эрозияси)
  • 4 даста оқим эрозияси
  • 5 электродларнинг едирилиши
  • 6 коррозион-эрозион едирилиш
  • 7 эрозиянинг интенсивлиги
  • 8 эрозияга чидамлилик

   едирилишга бардошлилик

  • 9 эрозияга чидамли, эрозияга бардошли
  • 10 чокнинг эрозияси (пайвандчиликда)
  • 11 эрозия хавфи
  • 12 эрозион лазерли плазма
  • 13 кесиш давомидаги сиртнинг емирилиши
  • 14

   1) электроэрозия

   2) электроэрозион ишлов бериш

  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Eroziya

  • 1 metall sirtining mexanik ta’sirlar, masalan zarbalar, ishqalanishlar va xo kazolar tufayli yoki elektr zaryadi ta’siri tufayli yedirilishi
  Namunalar
  • 1 yuqori haroratli eroziya
  • 2 kavitatsion eroziya
  • 3 elektr toki ta’siridagi eroziya (elektr eroziyasi)
  • 4 dasta oqim eroziyasi
  • 5 elektrodlarning yedirilishi
  • 6 korrozion-erozion yedirilish
  • 7 eroziyaning intensivligi
  • 8 eroziyaga chidamlilik

   yedirilishga bardoshlilik

  • 9 eroziyaga chidamli, eroziyaga bardoshli
  • 10 chokning eroziyasi (payvandchilikda)
  • 11 eroziya xavfi
  • 12 erozion lazerli plazma
  • 13 kesish davomidagi sirtning yemirilishi
  • 14

   1) elektroeroziya

   2) elektroerozion ishlov berish

  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Эрозия

  • 1 Разрушение поверхности металла механическими воздействиями - ударами, трением и т.п. - или электрическими разрядами
  Namunalar
  • 1 высокотемпературная эрозия
  • 2 кавитационная эрозия
  • 3 электрическая эрозия
  • 4 эрозия пучка
  • 5 эрозия электродов
  • 6 коррозионно-эрозионное изнашивание
  • 7 интенсивность эрозии
  • 8 эрозионная стойкость; эрозиестойкость
  • 9 эрозионноустойчивый; эрозионностойкий
  • 10 эрозия шва
  • 11 опасность эрозии
  • 12 эрозионная лазерная плазма
  • 13 разрушение поверхности при резании
  • 14

   1) электроэрозия

   2) электроэрозионная обработка

  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Erosion

  • 1 The destruction of the metal surface by mechanical influences - impacts, friction, etc. - or electrical discharges
  Namunalar
  • 1 high-temperature erosion
  • 2 cavitation erosion
  • 3 electrical erosion
  • 4 beam erosion
  • 5 electrode erosion
  • 6 erosion-and-corrosion wear
  • 7 erosion rate
  • 8 erosion resistance
  • 9 erosion-resistant
  • 10 joint erosion
  • 11 erosion hazard
  • 12 erosion laser plasma
  • 13 chip erosion
  • 14 spark erosion
  Tavsiya etilgan manbalar