655

Barcha soʻzlar

416

Bugun tarjima qilindi

140

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Diffuziya
 • Ўзбек тилида

  Диффузия

  • 1 Икки ёки ундан ортиқ (қаттиқ, суюқ ёки газлар, ёки уларнинг комбинациялар) моддаларнинг, алоҳида молекулаларнинг ҳаракатининг кўчиши туфайли юзага келадиган ўзаро аралашиши; Қаттиқ ва суюқ моддаларга нисбатан газлар осонроқ диффузияланади
  Намуналар
  • 1 тўғридан-тўғри алмашиниш орқали диффузия
  • 2 диффузияланиш орқали ажратиш (тақсимлаш)
  • 3 қаттиқ пайванд модда орқали диффузион кавшарлаш
  • 4 диффузион ёниш
  • 5 диффузион оқим
  • 6 диффузион олов
  • 7 суюқликлардаги диффузия
  • 8 диффузион иссиқлик ташиш
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Diffuziya

  • 1 Ikki yoki undan ortiq (qattiq, suyuq yoki gazlar, yoki ularning kombinatsiyalar) moddalarning, alohida molekulalarning harakatining ko‘chishi tufayli yuzaga keladigan o‘zaro aralashishi; Qattiq va suyuq moddalarga nisbatan gazlar osonroq diffuziyalanadi
  Namunalar
  • 1 to‘g‘ridan-to‘g‘ri almashinish orqali diffuziya
  • 2 diffuziyalanish orqali ajratish (taqsimlash)
  • 3 qattiq payvand modda orqali diffuzion kavsharlash
  • 4 diffuzion yonish
  • 5 diffuzion oqim
  • 6 diffuzion olov
  • 7 suyuqliklardagi diffuziya
  • 8 diffuzion issiqlik tashish
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Диффузия, рассеивание

  • 1 Смешение двух или более веществ (твердых веществ, жидкостей, газов или их комбинаций) из-за смешения движения их отдельных молекул. Газы диффундируют более легко, чем твердые тела.
  Namunalar
  • 1 диффузия прямым обменом
  • 2 диффузное разделение
  • 3 диффузионная пайка твёрдым припоем
  • 4 диффузионное горение
  • 5 диффузионный поток
  • 6 диффузионное пламя
  • 7 диффузия в жидкостях
  • 8 перенос тепла
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Diffusion

  • 1 The mixing of two or more substances (solids, liquids, gasses, or combinations thereof) due to the intermingling motion of their individual molecules. Gasses diffuse more readily than solids.
  Namunalar
  • 1 diffusion by direct interchange
  • 2 separation by diffusion
  • 3 diffusion brazing
  • 4 diffusion combustion
  • 5 diffusion flow
  • 6 diffusion flame
  • 7 diffusion in liquids
  • 8 diffusion of heat
  Tavsiya etilgan manbalar