655

Barcha soʻzlar

436

Bugun tarjima qilindi

141

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Bronza
 • Ўзбек тилида

  Бронза

  • 1 Миснинг қалай (асосан) ва бошқа металлар (қўрғошин, алюминий ва ҳо казо) билан қотишмаси
  • 2 Таркибида кўп миқдорда мис мавжуд бўлган ҳар қандай металл қотишма
  • 3 қўнғир металл тусли сарғиш ранг
  • 4 Шундай металл қотишмасидан тайёрланган бадиий ижод намунаси - ҳайкал, ёдгорлик ва ҳо казо
  Намуналар
  • 1 бронза ҳайкал
  • 2 бронза даври
  • 3 қалай қўшилмаган (қалайсиз) бронза
  • 4 қалай қўшилган бронза
  • 5 бадиий эритиш учун бронза
  • 6 никелли-кремнийли бронза
  • 7 марганецли бронза
  • 8 меъморчилик бронзаси
  • 9 бронза рангига бўялган
  • 10 бронзага ўхшаш
  • 11 бронза подшипник ёки втулка
  • 12 мойланадиган бронза
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Bronza

  • 1 Misning qalay (asosan) va boshqa metallar (qo‘rg‘oshin, alyuminiy va ho kazo) bilan qotishmasi
  • 2 Tarkibida ko‘p miqdorda mis mavjud bo‘lgan har qanday metall qotishma
  • 3 qo‘ng‘ir metall tusli sarg‘ish rang
  • 4 Shunday metall qotishmasidan tayyorlangan badiiy ijod namunasi - haykal, yodgorlik va ho kazo
  Namunalar
  • 1 bronza haykal
  • 2 bronza davri
  • 3 qalay qo‘shilmagan (qalaysiz) bronza
  • 4 qalay qo‘shilgan bronza
  • 5 badiiy eritish uchun bronza
  • 6 nikelli-kremniyli bronza
  • 7 marganesli bronza
  • 8 me’morchilik bronzasi
  • 9 bronza rangiga bo‘yalgan
  • 10 bronzaga o‘xshash
  • 11 bronza podshipnik yoki vtulka
  • 12 moylanadigan bronza
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Bronza
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Бронза

  • 1 Сплав меди с оловом и другими металлами (свинцом, алюминием и т.п.) .
  • 2 сплав, имеющий в составе очень много меди
  • 3 золотисто-коричневом или красновато-коричневом
  • 4 Художественные изделия, статуя, монумент из такого сплава
  Namunalar
  • 1 статуя в бронзе
  • 2 бронзовый век
  • 3 безоловянная бронза
  • 4 оловянная бронза
  • 5 для художественного литья
  • 6 кремненикелевая бронза
  • 7 марганцовистая бронза
  • 8 архитектурная бронза
  • 9 бронзоватоокрашенный
  • 10 бронзоподобный
  • 11 бронзовый подшипник или втулка
  • 12 самосмазывающаяся бронза
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Bronze

  • 1 any of various alloys consisting essentially of copper and tin, the tin content not exceeding 11 percent.
  • 2 any of various other alloys having a large copper content
  • 3 a metallic brownish color
  • 4 a work of art, as a statue, statuette, bust, or medal, composed of bronze.
  Namunalar
  • 1 a statue in bronze
  • 2 the Bronze Age
  • 3 tinless bronze
  • 4 tin bronze
  • 5 statuary bronze бронза
  • 6 nickel-silicon bronze
  • 7 manganese bronze
  • 8 architectural bronze
  • 9 bronze-colored
  • 10 bronze-like
  • 11 bronze bearing
  • 12 oilite bronze
  Tavsiya etilgan manbalar