691

Barcha soʻzlar

1057

Bugun tarjima qilindi

158

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Bitum
 • Ўзбек тилида

  Битум

  • 1 Таркиби углеводородларнинг табиий ёки сунъий аралашмасидан иборат бўлган, йўл қурилишида ва изоляцион материаллар ишлаб чиқаришда қўлланадиган қора қовушқоқ ёки қаттиқ модда
  Намуналар
  • 1 оксидланган битум
  • 2 мойсимон суюқ битум
  • 3 нефть битуми
  • 4 қолдиқ битум
  • 5 табиий битум
  • 6 томга қопланадиган битум
  • 7 кислота битум
  • 8 юмшоқ битум
  • 9 қўнғир кўмирдан олинган битум
  • 10 суюқ битум
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Bitum

  • 1 Tarkibi uglevodorodlarning tabiiy yoki sunʼiy aralashmasidan iborat boʻlgan, yoʻl qurilishida va izolyatsion materiallar ishlab chiqarishda qoʻllanadigan qora qovushqoq yoki qattiq modda
  Namunalar
  • 1 oksidlangan bitum
  • 2 moysimon suyuq bitum
  • 3 neft bitumi
  • 4 qoldiq bitum
  • 5 tabiiy bitum
  • 6 tomga qoplanadigan bitum
  • 7 kislota bitum
  • 8 yumshoq bitum
  • 9 qoʻngʻir koʻmirdan olingan bitum
  • 10 suyuq bitum
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Битум

  • 1 Твердое или вязкое смолистое вещество, природная или искусственная смесь углеводородов, применяемая в дорожном строительстве, производстве изоляционных материалов.
  Namunalar
  • 1 окисленный (продувочный) битум
  • 2 жидкий битум
  • 3 нефтяной битум
  • 4 остаточный битум
  • 5 естественный битум
  • 6 кровельный битум
  • 7 кислотный битум (асфальт, полученный из кислого гудрона)
  • 8 мягкий битум
  • 9 буроугольный битум
  • 10 жидкий битум
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Bitumen

  • 1 a black viscous mixture of hydrocarbons obtained naturally or as a residue from petroleum distillation. It is used for road surfacing and roofing
  Namunalar
  • 1 blown asphalt
  • 2 liquid oil bitumen
  • 3 oil asphalt
  • 4 residual asphalt
  • 5 original asphalt
  • 6 roofing asphalt
  • 7 sludge asphalt
  • 8 soft bitumen
  • 9 brown coal bitumen
  • 10 cutback bitumen
  Tavsiya etilgan manbalar