452

Barcha soʻzlar

2268

Bugun tarjima qilindi

122

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Barometr
 • Ўзбек тилида

  Барометр

  • 1 Атмосфера босимини ўлчаш асбоби. Баландликни аниқлаш ва метеорологик кузатишларда қўлланилади.

  Намуналар
  • 1 қўзғалмас идишли барометр
  • 2 ҳаракатланувчи идишли барометр
  • 3 суюқлик барометри
  • 4 симобли барометр
  • 5 эталон барометр
  • 6 тарози-барометр
  • 7 денгиз барометри
  • 8 қайд қилиб борувчи барометр (барограф)
  • 9 баландлик ўлчовчи барометр
  • 10 рақамли индикацияга эга барометр
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Barometr

  • 1 Atmosfera bosimini o‘lchash asbobi. Balandlikni aniqlash va meteorologik kuzatishlarda qo‘llaniladi.

  Namunalar
  • 1 qo‘zg‘almas idishli barometr
  • 2 harakatlanuvchi idishli barometr
  • 3 suyuqlik barometri
  • 4 simobli barometr
  • 5 etalon barometr
  • 6 tarozi-barometr
  • 7 dengiz barometri
  • 8 qayd qilib boruvchi barometr (barograf)
  • 9 balandlik o‘lchovchi barometr
  • 10 raqamli indikatsiyaga ega barometr
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Барометр

  • 1 Прибор для измерения атмосферного давления. Используется при определении высоты и метеорологических наблюдениях.

  Namunalar
  • 1 барометр с неподвижной чашкой
  • 2 барометр с подвижной чашкой
  • 3 жидкостный барометр
  • 4 ртутный барометр
  • 5 эталонный барометр
  • 6 весовой барометр
  • 7 морской барометр
  • 8 самопишущий барометр
  • 9 барометр -высотомер
  • 10 барометр с цифровой индикацией
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Barometer

  • 1 an instrument measuring atmospheric pressure, used especially in forecasting the weather and determining altitude.

  Namunalar
  • 1 fixed-cistern barometer, fixed-cup barometer
  • 2 adjustable-cistern barometer, adjustable-cup barometer
  • 3 fluid barometer
  • 4 mercury barometer
  • 5 absolute standard barometer
  • 6 balance barometer
  • 7 marine barometer
  • 8 barograph, variograph, recording barometer
  • 9 altimetric barometer
  • 10 digital barometer
  Tavsiya etilgan manbalar