691

Barcha soʻzlar

1304

Bugun tarjima qilindi

201

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Avtokollimator
 • Ўзбек тилида

  Автоколлиматор

  • 1 Автоколлимациядан фойдаланган ҳолда кичик бурчакларни ўлчашга мўлжалланган оптик асбоб; дурбин ва саноқ қурилмасидан ташкил топган.
  Намуналар
  • 1 Визир автоколлиматори
  • 2 Кўз билан қараладиган автоколлиматор Кўрсатишлари кўз билан қараб ҳисобланадиган автоколлиматор.
  • 3 Икки координатли автоколлиматор Иккита ўзаро перпендикуляр текисликда ўлчаш учун автоколлиматор.
  • 4 Бир координатли автоколлиматор Битта текисликда ўлчаш учун автоколлиматор.
  • 5 Фотоэлектрик автоколлиматор Кўрсатишлари фотоэлектрик равишда ҳисобланадиган автоколлиматор.
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Avtokollimator

  • 1 Avtokollimatsiyadan foydalangan holda kichik burchaklarni o‘lchashga mo‘ljallangan optik asbob; durbin va sanoq qurilmasidan tashkil topgan.
  Namunalar
  • 1 Vizir avtokollimatori
  • 2 Ko‘z bilan qaraladigan avtokollimator Ko‘rsatishlari ko‘z bilan qarab hisoblanadigan avtokollimator.
  • 3 Ikki koordinatali avtokollimator Ikkita o‘zaro perpendikulyar tekislikda o‘lchash uchun avtokollimator.
  • 4 Bir koordinatli avtokollimator Bitta tekislikda o‘lchash uchun avtokollimator
  • 5 Fotoelektrik avtokollimator Ko‘rsatishlari fotoelektrik ravishda hisoblanadigan avtokollimator.
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Автоколлиматор

  • 1 Оптический прибор для измерения малых углов с использованием автоколлимации; состоит из зрительной трубы и отсчетного устройства.
  Namunalar
  • 1 автоколлиматор визира
  • 2 Визуальный автоколлиматор Автоколлиматор с визуальным отсчитыванием показаний.
  • 3 Двухкоординатный автоколлиматор Автоколлиматор для измерения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Икки координатли автоколлиматор Иккита ўзаро перпендикуляр текисликда ўлчаш учун автоколлиматор.
  • 4 Однокоординатный автоколлиматор Автоколлиматор для измерений в одной плоскости.
  • 5 Фотоэлектрический автоколлиматор Автоколлиматор с фотоэлектрическим отсчитқванием показаний.
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Autocollimator

  • 1 an optical instrument for non-contact measurement of angles. They are typically used to align components and measure deflections in optical or mechanical systems
  Namunalar
  • 1 sighting autocollimator
  • 2 Visual autocollimator
  Tavsiya etilgan manbalar