691

Barcha soʻzlar

1391

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Avtoklav
 • Ўзбек тилида

  Автоклав

  • 1 Ўта зич маҳкамланадиган герметик мустаҳкам камера ёки идиш; унда буюмларга атмосфера босимидан юқори босим шароитида ишлов бериш, масалан, стериллаш ишлари бажарилади
  Намуналар
  • 1 автоклавда вулканизациялаш
  • 2 ёғларни автоклавда тозалаш
  • 3 пар оқимига эга автоклав
  • 4 буғ-электр автоклав
  • 5 автоклав намуна
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Avtoklav

  • 1 O‘ta zich mahkamlanadigan germetik mustahkam kamera yoki idish; unda buyumlarga atmosfera bosimidan yuqori bosim sharoitida ishlov berish, masalan, sterillash ishlari bajariladi
  Namunalar
  • 1 avtoklavda vulkanizatsiyalash
  • 2 yog‘larni avtoklavda tozalash
  • 3 par oqimiga ega avtoklav
  • 4 bug‘-elektr avtoklav
  • 5 avtoklav namuna
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Автоклав

  • 1 Аппарат в виде герметически закрывающегося сосуда или камеры, используемый для обработки чего-либо при помощи нагревания под давлением выше атмосферного.
  Namunalar
  • 1 вулканизация в автоклаве
  • 2 вытирать жир в автоклаве
  • 3 автоклав с текучим паром
  • 4 пароэлектрический автоклав
  • 5 автоклавная проба
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Autoclave

  • 1 a strong heated container used for chemical reactions and other processes using high pressures and temperatures, e.g. steam sterilization
  Namunalar
  • 1 autoclave vulcanization
  • 2 pressure fat rendering
  • 3 steam-jacketed autoclave chamber
  • 4 steam-electric autoclave
  • 5 autoclave test
  Tavsiya etilgan manbalar