691

Barcha soʻzlar

1360

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Austenitli
 • Ўзбек тилида

  Аустенитли

  • 1 мет Темир ва унинг қотишмаларининг ўта юқори ҳароратда чегаравий-марказлашган панжара структурали модификацияси
  Намуналар
  • 1 аустенит қотишма
  • 2 карбид билан мустаҳкамланган аустенит пўлат
  • 3 аустенит чўян
  • 4 ҳароратга чидамли аустенит пўлат
  • 5 интерметаллидлар билан мустаҳкамланган аустенит пўлат
  • 6 аустенит марганцли пўлат
  • 7 хромоникелли аустенит зангламас пўлат
  • 8 аустенит зангламас пўлат
  • 9 аустенит структура
  • 10 аустенит донадор
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Austenitli

  • 1 met Temir va uning qotishmalarining o‘ta yuqori haroratda chegaraviy-markazlashgan panjara strukturali modifikatsiyasi
  Namunalar
  • 1 austenit qotishma
  • 2 karbid bilan mustahkamlangan austenit po‘lat
  • 3 austenit cho‘yan
  • 4 haroratga chidamli austenit po‘lat
  • 5 intermetallidlar bilan mustahkamlangan austenit po‘lat
  • 6 austenit margansli po‘lat
  • 7 xromonikelli austenit zanglamas po‘lat
  • 8 austenit zanglamas po‘lat
  • 9 austenit struktura
  • 10 austenit donador
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Аустенитный

  • 1 мет Высокотемпературная гранецентрированная модификация железа и его сплавов
  Namunalar
  • 1 аустенитный сплав
  • 2 аустенитная сталь с карбидным упрочнением
  • 3 аустенитный чугун
  • 4 аустенитная жаропрочная сталь
  • 5 аустенитная сталь с интерметаллидным упрочнением
  • 6 аустенитная марганцевая сталь
  • 7 хромоникелевая аустенитная нержавеющая сталь
  • 8 аустенитная нержавеющая сталь
  • 9 аустенитная структура
  • 10 аустенитное зерно
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Austenitic

  • 1 met face-centered cubic iron; also iron and steel alloys that have the FCC crystal structure.
  Namunalar
  • 1 austenitic alloy
  • 2 austenitic-carbidic steel
  • 3 austenitic cast iron
  • 4 austenitic heat-resistant steel
  • 5 austenitic-intermetallic steel
  • 6 austenitic manganese steel
  • 7 austenitic Ni-Cr stainless steel
  • 8 austenitic stainless steel
  • 9 austenitic structure
  • 10 austenitic grain
  Tavsiya etilgan manbalar