655

Barcha soʻzlar

85

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Netiket
 • Ўзбек тилида

  Нетикет

  • 1 Интернет этикети. Одамларнинг интернет, хусусан электрон почта орқали ёзишмаларда риоя қилиши керак бўлган тармоқ этикети
  • 2 электрон ёзишмаларда, тармоқ конференциялари ва вебинарларда ва умуман интернет тармоғида ишлаганда риоя қилиниши лозим бўлган қоида ва меъёрлар тўплами
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Netiket

  • 1 Internet etiketi. Odamlarning internet, xususan elektron pochta orqali yozishmalarda rioya qilishi kerak bo‘lgan tarmoq etiketi
  • 2 elektron yozishmalarda, tarmoq konferensiyalari va vebinarlarda va umuman internet tarmog‘ida ishlaganda rioya qilinishi lozim bo‘lgan qoida va me’yorlar to‘plami
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Нетикет

  • 1 Этикет в Интернете. Кодекс поведения для людей, общающихся по электронной почте через Интернет.
  • 2 the set of rules and customs that it is considered polite to follow when you are communicating by means of e-mail or the Internet.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Netiquette

  • 1 Etiquette on the Internet. An code of behaviour for people communicating by email via the Internet.
  • 2 правила поведения при электронной переписке, в сетевых конференциях, Internet и работе с техникой.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar