655

Barcha soʻzlar

852

Bugun tarjima qilindi

308

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Avtorizatsiya
 • Ўзбек тилида

  Авторизация

  • 1 Системага нисбатан фойдаланувчининг ҳуқуқлари тўпламини белгиловчи жараён. Системага кириш, файлларга рухсат олиш кабиларни ва умуман, фойдаланувчининг системадаги ҳуқуқлари ва ваколатлари доирасини белгилайди. Аутентификация муваффақиятли бажарилганидан кейин амалга оширилади. Муайян фойдаланувчиларнинг система доирасидаги ваколатлари тармоқ администратори томонидан белгиланади
  Намуналар
  • 1 рухсат ҳуқуқини бериш
  • 2 Дастур авторизацияси
  • 3 Рухсат олиш учун калит
  • 4 Рухсат бериш механизми
  • 5 Рухсат ҳуқуқлари жадвали
  • 6 Авторизация сиёсати
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Avtorizatsiya

  • 1 Sistemaga nisbatan foydalanuvchining huquqlari to‘plamini belgilovchi jarayon. Sistemaga kirish, fayllarga ruxsat olish kabilarni va umuman, foydalanuvchining sistemadagi huquqlari va vakolatlari doirasini belgilaydi. Autentifikatsiya muvaffaqiyatli bajarilganidan keyin amalga oshiriladi. Muayyan foydalanuvchilarning sistema doirasidagi vakolatlari tarmoq administratori tomonidan belgilanadi
  Namunalar
  • 1 ruxsat huquqini berish
  • 2 Dastur avtorizatsiyasi
  • 3 Ruxsat olish uchun kalit
  • 4 Ruxsat berish mexanizmi
  • 5 Ruxsat huquqlari jadvali
  • 6 Avtorizatsiya siyosati
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Авторизация

  • 1 авторизация, разрешение, санкционирование, утверждение, предоставление прав доступа [в систему] определение набора полномочий, которыми обладает пользователь. Выполняется после успешной аутентификации. Полномочия конкретным пользователям по доступу к сетевым ресурсам устанавливаются администратором системы или сети
  Namunalar
  • 1 предоставление права на доступ
  • 2 авторизация программы
  • 3 ключ санкционирования доступа
  • 4 механизм санкционирования
  • 5 таблица прав доступа
  • 6 политика авторизации
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Марк Руссинович Дэвид Соломон. Внутреннее устройство Windows®: Русская Редакция. Питер-2008
 • Ingliz tilida

  Authorization

  • 1 the function of specifying access rights to resources related to information security and computer security in general and to access control in particular. More formally, "to authorize" is to define an access policy
  Namunalar
  • 1 grant access authorization
  • 2 program authorization
  • 3 authorization key
  • 4 authorization facility
  • 5 authorization matrix
  • 6 authorization policy
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Mark E. Russinovich David A. Solomon. Windows® Internals Fourth Edition: Microsoft Press-2005