655

Barcha soʻzlar

878

Bugun tarjima qilindi

308

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Algoritm
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Алгоритм

  • 1 Компьютер ёки бошқа интеллектуал қурилманинг муайян масалани ҳал қилиши учун унга юклатилган буйруқларни ижро қилишини таъминловчи мантиқий аниқ белгиланган ҳаракатлар (қоидалар, йўриқномалар) кетма-кетлиги
  Намуналар
  • 1 структуралаш алгоритми
  • 2 кўчишни назорат қилиш алгоритми
  • 3 тақсимланган бошқарув алгоритми
  • 4 параллель сонли алгоритм
  • 5 дарахтсимон тузилишга эга алгоритм
  • 6 ҳисоблашлар алгоритми
  • 7 масала алгоритми
  • 8 нусхалаш алгоритми
  • 9 таржима алгоритми
  • 10 режалаштириш алгоритми
  • 11 қидирув (излаш) алгоритми
  • 12 синов алгоритми
  • 13 аниқлаш алгоритми
  • 14 тасвирни ҳажман сиқиш алгоритми
  • 15 визуализация алгоритми
  • 16 гуруҳлаш алгоритми
  • 17 йўналиш алгоритми
  • 18 маълумотларга ишлов бериш алгоритми
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Algoritm

  • 1 Kompyuter yoki boshqa intellektual qurilmaning muayyan masalani hal qilishi uchun unga yuklatilgan buyruqlarni ijro qilishini ta’minlovchi mantiqiy aniq belgilangan harakatlar (qoidalar, yo‘riqnomalar) ketma-ketligi
  Namunalar
  • 1 strukturalash algoritmi
  • 2 ko‘chishni nazorat qilish algoritmi
  • 3 taqsimlangan boshqaruv algoritmi
  • 4 parallel sonli algoritm
  • 5 daraxtsimon tuzilishga ega algoritm
  • 6 hisoblashlar algoritmi
  • 7 masala algoritmi
  • 8 nusxalash algoritmi
  • 9 tarjima algoritmi
  • 10 rejalashtirish algoritmi
  • 11 qidiruv (izlash) algoritmi
  • 12 sinov algoritmi
  • 13 aniqlash algoritmi
  • 14 tasvirni hajman siqish algoritmi
  • 15 vizualizatsiya algoritmi
  • 16 guruhlash algoritmi
  • 17 yo‘nalish algoritmi
  • 18 ma’lumotlarga ishlov berish algoritmi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Алгоритм

  • 1 конечный чёткий набор описаний логической последовательности действий (правил, инструкций), необходимых для того, чтобы компьютер или интеллектуальное устройство выполнили за конечное время некоторую задачу
  Namunalar
  • 1 алгоритм структурирования
  • 2 алгоритм планирования перемещений
  • 3 алгоритм распределённого управления
  • 4 параллельный численный алгоритм
  • 5 алгоритм с древовидной структурой
  • 6 алгоритм вычислений
  • 7 алгоритм задачи
  • 8 алгоритм копирования
  • 9 алгоритм перевода
  • 10 алгоритм планирования
  • 11 алгоритм поиска
  • 12 алгоритм проверки
  • 13 алгоритм распознавания
  • 14 алгоритм сжатия (изображения)
  • 15 алгоритм визуализации
  • 16 алгоритм группирования
  • 17 алгоритм маршрутизации
  • 18 алгоритм обработки (данных)
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Основы программирования на С#. ИНТУИТ - 2007
 • Ingliz tilida

  Algorithm

  • 1 a step by step method of solving a problem. It is commonly used for data processing, calculation and other related computer and mathematical operations.
  Namunalar
  • 1 structuring algorithm
  • 2 motion-planning algorithm
  • 3 distributed control algorithm
  • 4 parallel numerical algorithm
  • 5 tree-structured algorithm
  • 6 computational procedure
  • 7 problem algorithm
  • 8 replicate algorithm
  • 9 translation algorithm
  • 10 scheduling algorithm
  • 11 search engine
  • 12 testing algorithm
  • 13 recognition algorithm
  • 14 shrinking algorithm
  • 15 vision algorithm
  • 16 clustering algorithm
  • 17 routing algorithm
  • 18 processing algorithm
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Garry J. Bronson. "Using C" PWS Publishing 1996