691

Barcha soʻzlar

2573

Bugun tarjima qilindi

631

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Tuproqning suvli qatlami
 • Ўзбек тилида

  Тупроқнинг сувли қатлами

  • 1 тупроқ ости қатламларида сув тўпланадиган ва тупроққа сув кўп миқдорда шимилган ҳолда йиғиладиган қисми
  Намуналар
  • 1 тупроқдаги сувли қатламнинг тўйиниши (тўлиши)
  • 2 босимли сувли қатлам
  • 3 босимсиз сувли қатлам
  • 4 чучук сувли тупроқ қатлами
  • 5 чегараланмаган сувли тупроқ қатлами
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Tuproqning suvli qatlami

  • 1 tuproq osti qatlamlarida suv to‘planadigan va tuproqqa suv ko‘p miqdorda shimilgan holda yig‘iladigan qismi
  Namunalar
  • 1 tuproqdagi suvli qatlamning to‘yinishi (to‘lishi)
  • 2 bosimli suvli qatlam
  • 3 bosimsiz suvli qatlam
  • 4 chuchuk suvli tuproq qatlami
  • 5 chegaralanmagan suvli tuproq qatlami
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Водоносный слой

  • 1 водоносный горизонт; водоносный пласт; водоносная формация; водоносная порода
  Namunalar
  • 1 пополнение водоносного пласта
  • 2 напорный водоносный пласт
  • 3 безнапорный водоносный пласт
  • 4 водоносный слой пресной воды
  • 5 неограниченный водоносный пласт
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Aquifer

  • 1 an area of rock underneath the surface of the earth which absorbs and holds water
  Namunalar
  • 1 increment of aquifer
  • 2 confined aquifer
  • 3 free aquifer
  • 4 fresh water aquifer
  • 5 unconfined aquifer
  Tavsiya etilgan manbalar