691

Barcha soʻzlar

1232

Bugun tarjima qilindi

194

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Qishloq xo‘jaligi
 • Ўзбек тилида

  Қишлоқ хўжалиги

  • 1 Қишлоқ хўжалиги - қишлоқ хўжалик экинлари, чорвачилик ва тупроққа ишлов бериш масалалари билан шуғулланувчи фан соҳаси
  • 2 Товар-моддий бойликлари ишлаб чиқариш соҳаларидан бири бўлиб, у қишлоқ хўжалик экинлари, ҳамда чорва маҳсулотларини етиштириш, улар асосида озиқ-овқат маҳсулотлари, ёки саноат учун хом-ашё тайёрлаш, ҳамда, ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш, ташиш, сақлаш ва сотиш билан шуғулланади
  Намуналар
  • 1 Кўп тармоқлик қишлоқ хўжалиги (диверсификацияланинган қишлоқ хўжалиги)
  • 2 Юқори маҳсулдор қишлоқ хўжалиги
  • 3 Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш
  • 4 Фақат бир йўналишга ихтисослашган қишлиқ хўжалиги
  • 5 Қишлоқ хўжалигининг техник таъминоти
  • 6 Лалми ерлардаги қишлоқ хўжалиги, лалмикор деҳқончилик
  • 7 Гидропоника, ўсимликларни тупроқсиз етиштириш
  • 8 ​Қишлоқ хўжалиги эҳтиёжларига мувофиқлаштириш​
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Qishloq xo‘jaligi

  • 1 Qishloq xo‘jaligi - qishloq xo‘jalik ekinlari, chorvachilik va tuproqqa ishlov berish masalalari bilan shug‘ullanuvchi fan sohasi
  • 2 Tovar-moddiy boyliklari ishlab chiqarish sohalaridan biri bo‘lib, u qishloq xo‘jalik ekinlari, hamda chorva mahsulotlarini yetishtirish, ular asosida oziq-ovqat mahsulotlari, yoki sanoat uchun xom-ashyo tayyorlash, hamda, ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlash, tashish, saqlash va sotish bilan shug‘ullanadi
  Namunalar
  • 1 Ko‘p tarmoqlik qishloq xo‘jaligi (diversifikatsiyalaningan qishloq xo‘jaligi)
  • 2 Yuqori mahsuldor qishloq xo‘jaligi
  • 3 Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish
  • 4 Faqat bir yo‘nalishga ixtisoslashgan qishliq xo‘jaligi
  • 5 Qishloq xo‘jaligining texnik ta’minoti
  • 6 Lalmi yerlardagi qishloq xo‘jaligi, lalmikor dehqonchilik
  • 7 Gidroponika, o‘simliklarni tuproqsiz yetishtirish
  • 8 Qishloq xo‘jaligi ehtiyojlariga muvofiqlashtirish
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Сельское хозяйство

  • 1 научная дисциплина, изучающая возделывание сельскохозяйственных культур и разведение сельскохозяйственных животных
  • 2 Одна из отраслей материального производства, связанная с возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных в целях получения продовольствия и сырья для промышленности, а также переработкой, хранением, транспортировкой и сбытом сельскохозяйственной продукции
  Namunalar
  • 1 многоотраслевое сельское хозяйство
  • 2 высокопродуктивное сельское хозяйство
  • 3 модернизация сельского хозяйства
  • 4 монокультурное сельское хозяйство
  • 5 техническая вооруженность сельского хозяйства, техническая оснащенность сельского хозяйства
  • 6 богарное/сухое земледелие
  • 7 гидропоника
  • 8 Приспосабливать к нуждам сельского хозяйства
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Agriculture

  • 1 Agriculture is the science and business of growing crops, breeding livestock, and cultivating soil
  • 2 the science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool, and other products
  Namunalar
  • 1 diversified agriculture
  • 2 highly productive agriculture
  • 3 modernization of agriculture
  • 4 single-crop agriculture
  • 5 technical equipment of agriculture
  • 6 dry agriculture
  • 7 tray agriculture
  • 8 to adopt to agriculture
  Tavsiya etilgan manbalar