691

Barcha soʻzlar

1015

Bugun tarjima qilindi

214

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Oqiziq jinslar
 • Ўзбек тилида

  Оқизиқ жинслар

  • 1 ( геол ) Дарё водийларида доимий оқим билан келиб йиғилиб тўпланувчи тоғ жинслари қатлами.

   Фото:

  Намуналар
  • 1 оқизиқ тупроқ
  • 2 аллювиал конус ( нефть ва газ)
  • 3 оқизиқ гил
  • 4 оқизиқ тупроқ
  • 5 оқизиқ жинслардан ҳосил бўлган текислик
  • 6 аллювиал кон
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Oqiziq jinslar

  • 1 ( geol ) Daryo vodiylarida doimiy oqim bilan kelib yig‘ilib to‘planuvchi tog‘ jinslari qatlami.

   Foto:

  Namunalar
  • 1 oqiziq tuproq
  • 2 allyuvial konus ( neft va gaz )
  • 3 oqiziq gil
  • 4 oqiziq tuproq
  • 5 oqiziq jinslardan hosil bo‘lgan tekislik
  • 6 allyuvial kon
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Аллювий

  • 1 ( геол ) отложения водных потоков т.е., отложения горных пород, формируемые постоянными водными потоками в речных долинах.

   Фото:

  Namunalar
  • 1 аллювиальный грунт
  • 2 аллювиальный конус ( нефть и газ )
  • 3 аллювиальная глина
  • 4 аллювиальная почва
  • 5 аллювиальная равнина
  • 6 аллювиальное месторождение
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Alluvium

  • 1 ( geol ) a deposit of clay, silt, and sand left by flowing floodwater in a river valley or delta, typically producing fertile soil.

   Photo:

  Namunalar
  • 1 water-deposited soil
  • 2 alluvial cone ( oil and gas )
  • 3 alluvial clay
  • 4 alluvial soil
  • 5 alluvial flat
  • 6 alluvial deposit
  Tavsiya etilgan manbalar