691

Barcha soʻzlar

1376

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Granit
 • Ўзбек тилида

  Гранит

  • 1 ​Кварц, слюда ва дала шпатидан ташкил топган, жуда қаттиқ кристалл магматик кўринишидаги жинс, қурилиш ашёси сифатида ишлатилади​
  Намуналар
  • 1 гранит бўлаги
  • 2 Гранит шағалдан қуйилган бетон
  • 3 полимергранит
  • 4 ўта пишиқ гранит
  • 5 яхлит гранит
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Granit

  • 1 Kvars, slyuda va dala shpatidan tashkil topgan, juda qattiq kristall magmatik ko‘rinishidagi jins, qurilish ashyosi sifatida ishlatiladi
  Namunalar
  • 1 granit bo‘lagi
  • 2 Granit shag‘aldan quyilgan beton
  • 3 polimergranit
  • 4 o‘ta pishiq granit
  • 5 yaxlit granit
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Гранит

  • 1 Твёрдая, кристаллическая магматическая горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды, отличающаяся большой прочностью
  Namunalar
  • 1 гранитный брусок
  • 2 бетон из гранитного щебня
  • 3 полимергранит
  • 4 особо прочный гранит
  • 5 цельный гранит
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Granite

  • 1 a very hard, granular, crystalline, igneous rock consisting mainly of quartz, mica, and feldspar and often used as a building stone
  Namunalar
  • 1 granite block
  • 2 granite concrete
  • 3 polymer granite
  • 4 dead granite
  • 5 solid granite/rock
  Tavsiya etilgan manbalar