575

Barcha soʻzlar

2622

Bugun tarjima qilindi

80

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Bentos
 • Ўзбек тилида

  Бентос

  • 1 денгиз ва бошқа сув ҳавзалари туби флора ва фаунаси, тубликда яшовчи организмларнинг умумлаштирувчи номи
  Намуналар
  • 1 бентофаг, бентослар билан озиқланувчи жонивор
  • 2 саёзлик бентоси
  • 3 60 метрдан чуқурроқ тубликларда бентос сезиларли даражада камаяди
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Bentos

  • 1 dengiz va boshqa suv havzalari tubi flora va faunasi, tublikda yashovchi organizmlarning umumlashtiruvchi nomi
  Namunalar
  • 1 bentofag, bentoslar bilan oziqlanuvchi jonivor
  • 2 sayozlik bentosi
  • 3 60 metrdan chuqurroq tubliklarda bentos sezilarli darajada kamayadi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Бентос

  • 1 флора и фауна морского дна, совокупность организмов, обитающих на дне водоемов
  Namunalar
  • 1 бентофаг, бентоядное животное
  • 2 мелководный бентос
  • 3 На глубине свыше 60 м бентоса становится значительно меньше
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Benthos

  • 1 the flora and fauna found on the bottom, or in the bottom sediments, of a sea or lake
  Namunalar
  • 1 benthos feeder
  • 2 shallow water benthos
  • 3 Volume of benthos deeper than 60m becomes significantly low.
  Tavsiya etilgan manbalar