691

Barcha soʻzlar

1153

Bugun tarjima qilindi

189

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Abisopelagial hudud
 • Ўзбек тилида

  Абисопелагиал ҳудуд

  • 1 4000 метрдан океан тубигача бўлган ҳудуд. Ушбу қатламнинг мутлоқ зим-зиё эканлиги, босимни юқорилиги ва совуқ ҳарорат организмлар яшашига монелик қилади. Шундай бўлсада айрим калмарлар, эхинодермалар, саватчали денгиз юлдузлар, денгиз бодринглари, денгиз ўргимчаги каби ҳайвонлар учрайди. Атроф зулмат бўлганлиги учун бу ерда яшовчи организмларнинг кўриш системаси мавжуд эмас.
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Abisopelagial hudud

  • 1 4000 metrdan okean tubigacha bo'lgan hudud. Ushbu qatlamning mutloq zim-ziyo ekanligi, bosimni yuqoriligi va sovuq harorat organizmlar yashashiga monelik qiladi. Shunday bo'lsada ayrim kalmarlar, exinodermalar, savatchali dengiz yulduzlar, dengiz bodringlari, dengiz o'rgimchagi kabi hayvonlar uchraydi. Atrof zulmat bo'lganligi uchun bu yerda yashovchi organizmlarning ko'rish sistemasi mavjud emas.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Абиссопелагическая зона

  • 1 241/5000 Слой океанической зоны, лежащий ниже батипелагической зоны и выше зоны хапопелагической зоны, на глубинах обычно от 4000 до 6000 м (13 120-19680 футов). Абиссопелагическая зона находится в интервале от 10 до 4 ° C (от 50 ° до 39 ° F).
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Abyssopelagic zone

  • 1 A layer of the oceanic zone lying below the bathypelagic zone and above the hadopelagic zone, at depths generally between about 4,000 and 6,000 m (13,120-19,680 ft). The abyssopelagic zone ranges in temperature from 10° to 4°C (50° to 39°F).
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar