691

Barcha soʻzlar

1399

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Xromatin
 • Ўзбек тилида

  Хроматин

  • 1 Гистологик ишлов берганда яхши таъсирланадиган ва ёрқин бўёқ билан ажралиб чиқадиган ҳужайра ядроси моддаси
  Намуналар
  • 1 хроматин агглютинацияси
  • 2 хроматин диминуцияси
  • 3 жинсий хроматин
  • 4 элиминацион хроматин
  • 5 жинсий хроматин грануласи
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Xromatin

  • 1 Gistologik ishlov berganda yaxshi ta’sirlanadigan va yorqin bo‘yoq bilan ajralib chiqadigan hujayra yadrosi moddasi
  Namunalar
  • 1 xromatin agglyutinatsiyasi
  • 2 xromatin diminutsiyasi
  • 3 jinsiy xromatin
  • 4 eliminatsion xromatin
  • 5 jinsiy xromatin granulasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Хроматин

  • 1 Вещество ядра клетки, хорошо окрашивающееся при гистологической обработке
  Namunalar
  • 1 агглютинация хроматина
  • 2 диминуция хроматина
  • 3 половой хроматин
  • 4 элиминационный хроматин
  • 5 гранула полового хроматина
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Chromatin

  • 1 the material of which the chromosomes of organisms other than bacteria (i.e. eukaryotes) are composed, consisting of protein, RNA, and DNA
  Namunalar
  • 1 chromatin agglutination
  • 2 chromatin diminution
  • 3 sex chromatin
  • 4 elimination chromatin
  • 5 1) Barr's body 2) granule of sex chromatin
  Tavsiya etilgan manbalar