691

Barcha soʻzlar

1179

Bugun tarjima qilindi

191

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Pleyston
 • Ўзбек тилида

  Плейстон

  • 1 сув юзасида ёки ярми юзга ботган ҳолда, яъни бир вақтнинг ўзида сув ҳамда ҳаво муҳитида яшовчи ўсимлик ва ҳайвонлар гуруҳи. Уларга айрим кўк-яшил сувўтлар, қориноёқли моллюскалар, қирққулоқлар ва ўсимликлар киради.
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Pleyston

  • 1 suv yuzasida yoki yarmi yuzga botgan holda, ya’ni bir vaqtning o‘zida suv hamda havo muhitida yashovchi o‘simlik va hayvonlar guruhi. Ularga ayrim ko‘k-yashil suvo‘tlar, qorinoyoqli mollyuskalar, qirqquloqlar va o‘simliklar kiradi.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Плейстон

  • 1 растительные или животные организмы, обитающие на поверхности воды, или полупогружённые в воду, то есть, обитающие одновременно в водной и воздушной среде. Примеры включают некоторые цианобактерии, брюхоногие, папоротники и растения.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Pleuston

  • 1 Pleuston are the organisms that live in the thin surface layer existing at the air-water interface of a body of water as their habitat. Examples include some cyanobacteria, some gastropods, some ferns and some seed plants.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar