655

Barcha soʻzlar

52

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Panmiksiya
 • Ўзбек тилида

  Панмиксия

  • 1 бир популяциядаги турли хил генотипли ҳар хил жинсга оид организмларнинг эркин чатишиши
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Panmiksiya

  • 1 bir populyatsiyadagi turli xil genotipli har xil jinsga oid organizmlarning erkin chatishishi
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Панмиксия

  • 1 это свободное скрещивание разнополых особей с различными генотипами в популяции перекрёстнооплодотворящихся организмов.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Panmixia

  • 1 a free interbreeding of individuals of different sexes with different genotypes in a population of cross-fertilized organisms.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar