691

Barcha soʻzlar

1109

Bugun tarjima qilindi

185

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Mitoz
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Митоз

  • 1 тўқималарнинг ўсиш жараёни учун одатий бўлган, ҳужайранинг бўлиниб кўпайиш турларидан бири бўлиб, бундай бўлиниш натижасида бошланғич ҳужайра билан бир хил сондаги ва турдаги хромосомаларга эга бўлган иккита янги ҳужайра пайдо бўлади
  Намуналар
  • 1 тиклвчи митоз
  • 2 реституцион митоз
  • 3 ҳужайранинг митоз бўлиниши
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Mitoz

  • 1 to‘qimalarning o‘sish jarayoni uchun odatiy bo‘lgan, hujayraning bo‘linib ko‘payish turlaridan biri bo‘lib, bunday bo‘linish natijasida boshlang‘ich hujayra bilan bir xil sondagi va turdagi xromosomalarga ega bo‘lgan ikkita yangi hujayra paydo bo‘ladi
  Namunalar
  • 1 tiklvchi mitoz
  • 2 restitutsion mitoz
  • 3 hujayraning mitoz bo‘linishi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Митоз

  • 1 тип деления клеток, в результате которого формируются две дочерние клетки, каждая из которых имеет такое же количество и вид хромосом, что и родительское ядро, типичное для обычного роста ткани
  Namunalar
  • 1 восстановительный митоз
  • 2 реституционный митоз
  • 3 митотическое деление клетки
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Mitosis

  • 1 a type of cell division that results in two daughter cells each having the same number and kind of chromosomes as the parent nucleus, typical of ordinary tissue growth
  Namunalar
  • 1 restitutional mitosis
  • 2 restitutional mitosis
  • 3 mitosis, mitotic [indirect] cell division
  Tavsiya etilgan manbalar