691

Barcha soʻzlar

1069

Bugun tarjima qilindi

159

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Makrofag
 • Ўзбек тилида

  Макрофаг

  • 1 Одам ва ҳайвонлар организми тўқималаридаги ҳимоя ҳужайралари бўлиб, организмга тушган ёт жисмлар, жумладан бактерияларни ушлаб қолиш ва ютиб юбориш хусусиятига эга.
  Намуналар
  • 1 макрофагнинг фаоллашуви
  • 2 альвеоляр макрофаг
  • 3 амебоид макрофаг
  • 4 глиал макрофаг
  • 5 муқим макрофаг
  • 6 радиорезистент макрофаг
  • 7 эркин макрофаг
  • 8 макрофаглар системаси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Makrofag

  • 1 Odam va hayvonlar organizmi to‘qimalaridagi himoya hujayralari bo‘lib, organizmga tushgan yot jismlar, jumladan bakteriyalarni ushlab qolish va yutib yuborish xususiyatiga ega.
  Namunalar
  • 1 makrofagning faollashuvi
  • 2 alveolyar makrofag
  • 3 ameboid makrofag
  • 4 glial makrofag
  • 5 muqim makrofag
  • 6 radiorezistent makrofag
  • 7 erkin makrofag
  • 8 makrofaglar sistemasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Макрофаг

  • 1 Защитные клетки соединительной ткани в организме человека и животных, обладающие способностью захватывать и поглощать чужеродные для организма частицы, в том числе и бактерии
  Namunalar
  • 1 активация макрофага
  • 2 альвеолярный макрофаг
  • 3 амебоидный макрофаг
  • 4 глиальный макрофаг
  • 5 оседлый макрофаг
  • 6 радиорезистентный макрофаг
  • 7 свободный макрофаг
  • 8 система макрофагов
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Macrophage

  • 1 a large phagocytic cell found in stationary form in the tissues or as a mobile white blood cell, especially at sites of infection
  Namunalar
  • 1 macrophage activation
  • 2 alveolar macrophage
  • 3 ameboid [inflammatory] macrophage
  • 4 glial macrophage
  • 5 resident [stable] macrophage
  • 6 radioresistant macrophage
  • 7 free macrophage
  • 8 reticuloendothelial system, RES
  Tavsiya etilgan manbalar