655

Barcha soʻzlar

451

Bugun tarjima qilindi

141

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Genetika
 • Ўзбек тилида

  Генетика

  • 1 организмларнинг ирсият қонуниятларини ва ўзгаришларини тадқиқ қилувчи ва ушбу қонуниятларни бошқариш усулларини ўрганувчи фан
  • 2 муайян организм (масалан одамнинг) генетих хусусиятлари тўплами
  Намуналар
  • 1 биокимёвий генетика
  • 2 микроблар генетикаси
  • 3 ҳатти-ҳаракат генетикаси (ўзини тутиш генетикаси)
  • 4 одам генетикаси
  • 5 клиник генетика
  • 6 молекуляр генетика
  • 7 ҳайвонлар генетикаси
  • 8 амалий генетика
  • 9 ривожланиш генетикаси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Genetika

  • 1 organizmlarning irsiyat qonuniyatlarini va o‘zgarishlarini tadqiq qiluvchi va ushbu qonuniyatlarni boshqarish usullarini o‘rganuvchi fan
  • 2 muayyan organizm (masalan odamning) genetix xususiyatlari to‘plami
  Namunalar
  • 1 biokimyoviy genetika
  • 2 mikroblar genetikasi
  • 3 hatti-harakat genetikasi (o‘zini tutish genetikasi)
  • 4 odam genetikasi
  • 5 klinik genetika
  • 6 molekulyar genetika
  • 7 hayvonlar genetikasi
  • 8 amaliy genetika
  • 9 ​ривожланиш генетикаси​
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Генетика

  • 1 наука, изучающая законы наследственности и изменчивости организмов, а также методы управления этими законами
  • 2 совокупность генетических свойств конкретного организма (человека)
  Namunalar
  • 1 биохимическая генетика
  • 2 генетика микробов
  • 3 генетика поведения
  • 4 генетика человека
  • 5 клиническая генетика
  • 6 молекулярная генетика
  • 7 генетика животных
  • 8 прикладная генетика
  • 9 генетика развития
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Genetics

  • 1 the study of heredity and how qualities and characteristics are passed on from one generation to another by means of genes
  • 2 the genetic properties or features of an organism, characteristic, etc
  Namunalar
  • 1 biochemical genetics
  • 2 microbial genetics
  • 3 behavior genetics
  • 4 human genetics
  • 5 clinical genetics
  • 6 molecular genetics
  • 7 animal genetics
  • 8 applied genetics
  • 9 development [physiological] genetics
  Tavsiya etilgan manbalar