655

Barcha soʻzlar

418

Bugun tarjima qilindi

140

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Fenotip
 • Ўзбек тилида

  Фенотип

  • 1 организмнинг мустақил, индивидуал ривожланиш жараёнида, шаклланган, яъни орттирилган хусусиятлари ва белгилар йиғиндиси
  Намуналар
  • 1 иммунофенотип
  • 2 етилган фенотип, дефинитив фенотип
  • 3 беқарор фенотип
  • 4 етилмаган фенотип
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Fenotip

  • 1 organizmning mustaqil, individual rivojlanish jarayonida, shakllangan, ya’ni orttirilgan xususiyatlari va belgilar yig‘indisi
  Namunalar
  • 1 immunofenotip
  • 2 yetilgan fenotip, definitiv fenotip
  • 3 beqaror fenotip
  • 4 yetilmagan fenotip
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Фенотип

  • 1 Совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития (в результате взаимодействия наследственных свойств организма - генотипа и условий среды обитания) .
  Namunalar
  • 1 иммунофенотип, антигенный фенотип
  • 2 зрелый фенотип, дефинитивный фенотип
  • 3 нестабильный (меняющийся в онтогенезе) фенотип
  • 4 незрелый фенотип
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Phenotype

  • 1 the set of observable characteristics of an individual resulting from the interaction of its genotype with the environment
  Namunalar
  • 1 antigenic phenotype
  • 2 differentiated phenotype
  • 3 fluctuating phenotype
  • 4 immature phenotype
  Tavsiya etilgan manbalar