655

Barcha soʻzlar

261

Bugun tarjima qilindi

149

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Bez
 • Ўзбек тилида

  Без

  • 1 Одам ва ҳайвонларда ҳаёт фаолияти учун муҳим бўлган махсус моддалар ишлаб чиқарувчи ёки шундай моддаларни ўзидан ажратувчи орган
  Намуналар
  • 1 лимфатик безлар
  • 2 бодомсимон без
  • 3 простата бези
  • 4 қалқонсимон без
  • 5 эндокрин безлари
  • 6 тер безлари
  • 7 ички секреция безлари
  • 8 буйрак усти бези
  • 9 ошқозон ости бези
  • 10 кўкрак бези
  • 11 альвеоляр без
  • 12 апокрин бези
  • 13 безларнинг катталашуви
  • 14 ошқозон бези
  • 15 сут бези
  • 16 ёғ безлари
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Ички секреция безлари Б.У.Ибрагимходжаев. 2013
 • O‘zbek tilida

  Bez

  • 1 Odam va hayvonlarda hayot faoliyati uchun muhim bo‘lgan maxsus moddalar ishlab chiqaruvchi yoki shunday moddalarni o‘zidan ajratuvchi organ
  Namunalar
  • 1 limfatik bezlar
  • 2 bodomsimon bez
  • 3 prostata bezi
  • 4 qalqonsimon bez
  • 5 endokrin bezlari
  • 6 ter bezlari
  • 7 ichki sekretsiya bezlari
  • 8 buyrak usti bezi
  • 9 oshqozon osti bezi
  • 10 ko‘krak bezi
  • 11 alveolyar bez
  • 12 apokrin bezi
  • 13 bezlarning kattalashuvi
  • 14 oshqozon bezi
  • 15 sut bezi
  • 16 yog‘ bezlari
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Железа

  • 1 Орган животных и человека, вырабатывающий и выделяющий особые вещества, необходимые для жизнедеятельности организма.
  Namunalar
  • 1 лимфатические железы
  • 2 миндалевидные железы
  • 3 предстательная железа
  • 4 щитовидная железа
  • 5 эндокринные железы
  • 6 потовая железа
  • 7 железа внутренней секреции
  • 8 надпочечная железа
  • 9 поджелудочная железа
  • 10 грудная железа
  • 11 альвеолярная железа
  • 12 апокринная железа
  • 13 увеличенные железы
  • 14 железа желудка, желудочная железа
  • 15 молочная железа
  • 16 жировая железа
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Gland

  • 1 an organ in the human or animal body secretes particular chemical substances for use in the body or for discharge into the surroundings
  Namunalar
  • 1 lymphatic glands
  • 2 tonsils
  • 3 prostate (gland)
  • 4 thyroid gland
  • 5 endocrine glands, ductless glands
  • 6 sweat-gland
  • 7 endocrine gland, ductless gland
  • 8 adrenal gland
  • 9 pancreas, abdominal salivary gland, pancreatic gland
  • 10 breast
  • 11 alveolar gland
  • 12 apocrine gland
  • 13 swollen glands
  • 14 gastric gland
  • 15 mamma, milk gland
  • 16 adipose gland
  Tavsiya etilgan manbalar