452

Barcha soʻzlar

2392

Bugun tarjima qilindi

154

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Anastomoz
 • Ўзбек тилида

  Анастомоз

  • 1 Асаб толалари, лимфа тугунлари, мускул тўқималари ва қон томирлари ўртасида ўзаро боғланиш.
  Намуналар
  • 1 Битта артерия тармоқлари орасидаги анастомоз
  • 2 каротидно-базиляр анастомоз
  • 3 Бошқа-бошқа артериал томирлар ўртасидаги анастомоз
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Anastomoz

  • 1 Asab tolalari, limfa tugunlari, muskul to‘qimalari va qon tomirlari o‘rtasida o‘zaro bog‘lanish.
  Namunalar
  • 1 Bitta arteriya tarmoqlari orasidagi anastomoz
  • 2 karotidno-bazilyar anastomoz
  • 3 Boshqa-boshqa arterial tomirlar o‘rtasidagi anastomoz
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Анастомоз

  • 1 Соединения между нервами, мышцами, кровеносными или лимфатическими сосудами.
  Namunalar
  • 1 анастомоз между веточками одной артерии
  • 2 каротидно-базилярный анастомоз
  • 3 анастомоз между ветвями различных артерий
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Anastomosis

  • 1 A network of intersecting or connecting blood vessels, nerves, or leaf veins that form a plexus
  Namunalar
  • 1 homocladic anastomosis
  • 2 carotid-basilar anastomosis
  • 3 heterocladic anastomosis
  Tavsiya etilgan manbalar