685

all word

596

all today word

376

user login today

Scientific glossary dictionary

Stratosphere
 • Uzbek (cyrillic)

  Стратосфера

  • 1 Тропосферадан баландда жойлашган ва денгиз сатҳидан 50 км юқоридан бошланувчи атмосфера қатлами, мезосферанинг қуйи қисми
  Examples
  • 1 қуйи стратосфера
  • 2 юқори стратосфера
  • 3 шимолий яримшар стратосфераси
  • 4 горизонт бўйлаб стратосферанинг инфрақизил мониторинги
  Recommended literature
  • 1 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Yer Sayyorasining tuzilishi qanday?
   Read online: link
 • Uzbek (latin)

  Stratosfera

  • 1 Troposferadan balandda joylashgan va dengiz sathidan 50 km yuqoridan boshlanuvchi atmosfera qatlami, mezosferaning quyi qismi
  Examples
  • 1 quyi stratosfera
  • 2 yuqori stratosfera
  • 3 shimoliy yarimshar stratosferasi
  • 4 gorizont bo‘ylab stratosferaning infraqizil monitoringi
  Etimologiyasi
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Yer Sayyorasining tuzilishi qanday?
   Read online: link
 • Russian

  Стратосфера

  • 1 Слой земной атмосферы, расположенный над тропосферой (на высоте от 50 км над уровнем моря) .
  Examples
  • 1 нижняя стратосфера
  • 2 верхняя стратосфера
  • 3 стратосфера северного полушария
  • 4 инфракрасный монитор стратосферы в зоне горизонта
  Recommended literature
 • English

  Stratosphere

  • 1 the layer of the earth's atmosphere above the troposphere, extending to about 50 km above the earth's surface (the lower boundary of the mesosphere)
  Examples
  • 1 lower stratosphere
  • 2 upper stratosphere
  • 3 northern stratosphere
  • 4 limb infrared monitor of the stratosphere
  Recommended literature