685

all word

567

all today word

369

user login today

Scientific glossary dictionary

Electrical engineering
 • Uzbek (cyrillic)

  Электротехника

  • 1 Электр ускуналарни лойиҳалаш, конструкциялаш, ишлаб чиқариш, қўллаш, таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш ишлари билан шуғулланувчи муҳандислик соҳаси
  Examples
  • 1 Электротехника асослари
  • 2 Машинасозлик ва электротехника воситалари
  • 3 Электротехник муҳандис, инженер-электротехник
  Recommended literature
  • 1 Бошланғич электротехника, Муаллиф: Ҳ. Фозилов Тематик йўналиши: Электротехника. Тарихи: Тошкент, Ўздавнашр 1949
   Read online: link
 • Uzbek (latin)

  Elektrotexnika

  • 1 Elektr uskunalarni loyihalash, konstruksiyalash, ishlab chiqarish, qo‘llash, ta’mirlash va xizmat ko‘rsatish ishlari bilan shug‘ullanuvchi muhandislik sohasi
  Examples
  • 1 Elektrotexnika asoslari
  • 2 Mashinasozlik va elektrotexnika vositalari
  • 3 Elektrotexnik muhandis, injener-elektrotexnik
  Etimologiyasi
  • 1 Boshlang‘ich elektrotexnika, Muallif: H. Fozilov Tematik yo‘nalishi: Elektrotexnika. Tarixi: Toshkent, O‘zdavnashr 1949
   Read online: link
 • Russian

  Электротехника

  • 1 научно-техническая дисциплина, связанная с разработкой, конструированием и эксплуатацией электротехнических устройств
  Examples
  • 1 основы электротехники
  • 2 машиностроительная и электротехническая продукция
  • 3 инженер-электротехник
  Recommended literature
 • English

  Electrical engineering

  • 1 the designing, constructing, and maintenance of electrical devices
  Examples
  • 1 electrical engineering fundamentals
  • 2 engineering and electrical goods
  • 3 electrical engineer
  Recommended literature